Comunicado polo 25 de Xullo, día nacional de Galicia

Imprimir
PDF

Hoxe, 25 de xullo e día de Galiza, é un bo día para lembrar as loitas que a clase e traballadora e as clases populares do país levaron a cabo durante este ano. Loitas por postos de traballo dignos de Alcoa, Extel, MsF, e todas as que de xeito cotiá teñen lugar. Loitas por unhas condicións de traballo dignas no noso agro das gandeiras, loitas estudantís contra unha educación cada vez máis ao servizo do mercado neoliberal e anárquico e a permanente loita tamén das mulleres galegas contra a lacra da violencia machista. Loitas que xorden como resposta aos ataques que sufrimos por parte da burguesía e pequena burguesía a través das súas distintas facianas e intereses.

Ante esta realidade, a Xuventude Comunista xunto coa Unión de Juventudes Comunistas de España, entendemos a necesidade da unión de todas as traballadoras do Estado español como único medio para a loita por unhas condicións de traballo dignas, unha educación e unha sanidade públicas e de calidade, a fin do patriarcado e, como obxectivo irrenunciable, o socialismo.

Para iso, é imprescindible a defensa incondicional do dereito á autodeterminación e á libre adhesión en todas as rexións e nacións do Estado no marco dun proceso constituínte capaz de reverter a situación de desproporcionado poder que concentran tan só uns poucos capitalistas para satisfacer os seus intereses. A unión entre as traballadoras do Estado  español ten que partir dos principios democráticos que nos permitan ás galegas decidir sobre o noso futuro como nación, sen condicionantes. Deste xeito, poderemos plantar cara aos ataques do capital que vimos sufrindo de forma intensificada durante os últimos anos baixo a escusa da eterna crise económica.

 

Defendemos a necesidade dun proceso constituínte onde a participación da clase traballadora xunto co resto de clases populares se reflicta na ruptura co réxime do 78 encamiñada á creación dun novo Estado que recoñeza a súa plurinacionalidade e de necesario carácter antiimperialista. Un novo Estado federal e solidario onde se respecten os dereitos das nacións e das rexións que o compoñen, onde a defensa dos salarios dignos e dos servizos públicos sexa unha realidade lonxe da especulación que sofren hoxe en día, onde a loita contra o patriarcado pase a ser unha cuestión prioritaria en tódolos ámbitos da sociedade e onde tódalas mozos e mozas galegas, tanto do rural como das cidades, podamos construír un proxecto de vida digno no noso pais.

En definitiva, defendemos a unidade da clase traballadora do Estado español nunha república federal e solidaria onde construír a base dunha sociedade libre da opresión nacional, do patriarcado e de clase, onde seguir sentando as bases para aconsecución do socialismo.